Szabálytalanul működő kamerák!

Kamerás megfigyelés

Úton útfélen kamerák és adattárolás övezi a mindennapjainkat. Ebben a cikkben az otthoni megfigyelés lesz a fő irányvonal.

Ki ellenőrzi a szabályok betartását, és hogyan járhatunk el szabályosan egy kamera vagy egy kamerarendszer telepítésénél? A személyes adatok védelmével a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (NAIH) foglalkozik, eljárását hivatalból vagy kérelemre indítja meg.

 

A kamerás megfigyelés alapvető szabályai

A kamerával történő megfigyeléséről külön jogszabály nem rendelkezik. A kérdésben általában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.), illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) szabályait kell figyelembe venni, illetve elsősorban a GDPR (General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelet) előírásait. A rendelet 2018 májusától alkalmazandóvá vált az EU 28 tagállamában, így Magyarországon is, és alapjaiban forgatta fel a korábbi adatvédelmi rutint.

A kamerával való megfigyelés érinti a megfigyelt személyek személyiségi jogait, mivel a személyes adatok védelméhez, a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog az alapvető személyiségi jogok közé tartozik. A kamerás megfigyelésnek így lényeges adatvédelmi vonatkozásai is lehetnek.

A GDPR alkalmazandóvá válása óta az adatvédelmi előírások jelentősen szigorodtak. A kamerás megfigyelésre vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos bírságot eredményezhet.

 

Otthoni megfigyelés

Az „ÉN” tulajdonom (ingatlan, autó) „ÉN” tartom rendben (birtok előtti terület) birtokvédelmi hozzáállásnak kifejezése érdekében általánossá váltak az ingatlanok falain, kerítésein és kapuin elhelyezett privát térfigyelő kamerák. Az ehhez kapcsolódó jogi háttérrel feltehetően kevés kameratulajdonos és „felvételen szereplő sztár” van tisztában.

Milyen területet érint a kamera képe?

   • Üzemeltető magánterülete

   • Nem az üzemeltető magánterülete

   • Közterület

  Üzemeltető magánterülete (csak a kerítés vonaláig)

  A magáncélú vagy otthoni tevékenység keretében üzemeltetett kamerákra nem terjednek ki az adatvédelmi előírások. Ilyenek például, amelyek saját magánterületet figyelnek meg és amelyek nem hozhatók összefüggésbe semmilyen szakmai vagy üzleti tevékenységgel. Kizárólag az üzemeltető magánterületére irányuló megfigyelés esik tehát ebbe az esetbe, ugyanis a képmáshoz és hangfelvételhez fűződő jog tiszteletben tartásán túl szabadon üzemeltethetjük a megfigyelőrendszert.

  A magánépületekre és azok megfigyelésére telepített kamerák látóterébe azonban nem kerülhet más tulajdonában álló ingatlan vagy annak részlete és nyilvános közterület. Tehát a kamera nem láthat rá a szomszéd házára és a ház előtti közterületre sem. Ha ezeket a feltételeket a kamera beállításával nem lehet teljesíteni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezőjét, tehát ki kell takarni az inkriminált területeket. Ebből az is következik, ha valaki pusztán a háza előtti parkolóban álló autóját kívánja kamerával megfigyelni, és ezt rögzíteni, akkor már kiterjednek rá a szigorú adatvédelmi előírások.

  (shutterstock.com)

  Nem az üzemeltető magánterülete (más magánterületére is rálát)

  Más személy tulajdonában álló ingatlan területére (pl. szomszéd kertjére) irányuló kamerás megfigyelés tartozik ide, amely a birtokháborítási cselekménynek is az egyik klasszikus és egyre nagyobb számban előforduló példája. Több szempontból is aggályos, ilyen esetben már többször bírságolt a NAIH.

  Az egyik ilyen esetben például 2022-ben elmarasztalt és 50.000,- Ft megfizetésére kötelezett egy otthoni kamerarendszert üzemeltető magánszemélyt, aki szabálytalanul működtette a kamerarendszerét.

   

  Közterületre is rálát a kamera

  Egyes esetekben az otthoni kamera közterületre is rálát. Az ilyen, közterületre is rálátó térfigyelő rendszer üzemeltetése azonban olyan, garanciális szabályok sorával biztosított állami monopólium, amely kizárólag a rendőrség és a közterület-felügyelet részére engedélyezett.

  És mi tartozik ebbe a kategóriába? Például a magáncélú parkolóhely megfigyelésére hivatott, részben a közutat is figyelő magánkamera – még ha legkevésbé sem a közterület megfigyelésének szándékával telepítik is olyan megfigyelési tevékenységet valósít meg, amelyre magánszemélynek semmilyen körülmények között nincs jogszabályi felhatalmazása.

  Ha tehát magánterületről van szó, a közterületet és a közös tulajdont, más tulajdonát kivéve bárhova nézhet a kameránk. Ennek megsértésével pedig birtokvédelmi, adatvédelmi eljárás kezdeményezését, adott esetben bírság kiszabását kockáztatjuk.

  A kamerarendszer telepítését bízza olyan vállalkozásra, amely tisztában van a kamera telepítés műszaki és jogi hátterével. A Tall Tech Épületvillamosság műszaki tudással és szakmában jártas jogi (ügyvédi) háttérrel rendelkezik a kamerarendszerek technikai és szabályszerű elhelyezéséhez.

  Kapcsolt szolgáltatásként összetettebb jogi iránymutatás, szakvélemény is rendelkezésre áll.

  Kamerarendszer telepítés kalkuláció!

  TALL TECH Épületvillamosság

  Székhely: H-1221 Budapest, Kerékgyártó út 6.
  Ügyvezető: Tall Péter
  Adószám: 58065132-1-43
  Telefon: +36 30 645 52 88
  E-mail: info@talltech.hu

  Hírlevél

  Hozzájárulás(Kötelező)

  +36 30 645 52 88

  Hívj 08-18-ig (H-P)

  info@talltech.hu

  Írj és válaszolunk

  Budapest

  és környéke (20 km)

  Készítette: BGPRO Agency    

  talltech.hu | Minden jog fenntartva